ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

СЕРВІСОМ «REESTRATURA.COM»

Дата набрання чинності − 25.05.2016

Дата останніх змін − 11.07.2018

Ці правила користування сервісом https://reestratura.com/ (надалі – «Сайт»), який належить ТОВ «Експлуатаційна компанія №1», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України, за адресою: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 13А, (надалі – «Ми»), розроблені з метою:

●       ознайомлення користувачів Сайту (надалі – «Ви») зі взаємними правами та обов’язками, що виникають під час користування Сайтом;

●       уникнення ситуацій, внаслідок яких можливе порушення законодавства або прав третіх осіб;

●       забезпечення безпечного та комфортного використання Сайту.

1.         ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1.1.      Моментом виникнення правовідносин є Ваша явно виражена згода, що може бути реалізована шляхом:

○       фактичного одноразового використання Сайту, або

○       проставлення відмітки в полі «Згоден», якщо така відмітка доступна в інтерфейсі Сайту, в тому числі, під час здійснення процедури авторизації у відповідності до пункту 4 цих Правил.

1.2.      Вчиняючи дії, передбачені пунктом 1.1., Ви приймаєте та повністю погоджуєтесь з умовами цих Правил.

1.3.      ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПРОДОВЖУВАТИ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ, ЯКЩО НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ.

1.4.      Порядок збору та обробки персональних даних та іншої особистої інформації, зібраної Нами через Сайт, регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цих Правил, та доступна за посиланням: https://reestratura.com/privacy-policy.

2.         ПОСЛУГИ

2.1.      Під час використання Сайту Ми надаємо Вам інформаційні послуги (надалі – «Послуги»), що можуть включати, але не обмежуватися:

  1. 2.1.1.  пошуком приватних, державних і комунальних закладів охорони здоров'я (надалі – «ЗОЗ»);
  2. 2.1.2.  отриманням інформації про місцезнаходження, години роботи та іншу контактну інформацію ЗОЗ;
  3. 2.1.3.  наданням інформації про профіль ЗОЗ, її працівників;
  4. 2.1.4.  наданням інформації про медичні та оздоровчі послуги, які пропонує ЗОЗ;
  5. 2.1.5.  можливістю попереднього дистанційного запису на прийом до працівників ЗОЗ;
  6. 2.1.6.  можливістю віртуально оцінювати та залишати відгуки щодо отриманих послуг ЗОЗ і їх окремих працівників;
  7. 2.1.7.  можливістю обмінюватися повідомленнями з іншими користувачами Сайту.

2.2.      Послуги надаються безоплатно.

2.3.      Надання певних Послуг може вимагати ідентифікації Вашої особи. Процедура ідентифікації визначена пунктом 4 цих Правил.

2.4.      З метою розширення та підвищення якості Послуг ми постійно удосконалюємо Сайт. Ви погоджуєтесь з тим, що кількість, форма та характер Послуг можуть змінюватися.

3.         УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ

3.1.      За допомогою Сайту здійснюється пошук найближчих ЗОЗ шляхом вводу в систему пошуку назви населеного пункту, назви вулиці та номера будинку.

3.2.      Пошук може бути проведено автоматично, у разі надання Вами дозволу на доступ до геоданих місцезнаходження через використання служб геолокації пристрою, за допомогою якого Ви здійснюєте доступ до Сайту.

3.3.      Результати пошуку можуть відображатись шляхом надання інформації як про територіально найближчі до Вас ЗОЗ, так і інші ЗОЗ, розташовані на території України.

3.4.      Ви погоджуєтесь з тим, що в виключних випадках, в тому числі, але не обмежуючись, у випадках технічної несправності чи збоїв, Ми не зможемо надати Вам певні Послуги, визначені цими Правилам.

3.5.      Ми не зобов'язані повідомляти Вас щодо неможливості надання Послуг, визначених цими Правилами.

4.         УМОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА САЙТІ

4.1.      Для отримання Послуг, які потребують ідентифікації Вашої особи, Вам необхідно пройти процедуру ідентифікації шляхом вводу Ваших персональні даних, або ж реєстрацією в особистому обліковому записі (далі – «Обліковий запис»).

4.2.      Ви зобов’язуєтесь надавати повну і достовірну інформацію для проходження процедури ідентифікації.

4.3.      Збір та обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно Політики конфіденційності згідно з пунктом 1.4. цих Правил.

5.         ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1.      Підтвердженням здійснення попереднього запису на прийом до працівника ЗОЗ є електронний талон, який Ви отримуєте на контактний номер телефону або електронну пошту, що зазначені в Обліковому записі чи під час здійснення процедури попередньої ідентифікації.

5.2.      У разі скасування попереднього запису на прийом до працівника ЗОЗ з ініціативи ЗОЗ, Ви отримуєте повідомлення про скасування на контактний номер телефону або електронну пошту, що зазначені в Обліковому записі чи під час здійснення процедури попередньої ідентифікації.

6.         ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1.      Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Ми є лише посередником, який забезпечує технічну можливість попередньої комунікації з представниками ЗОЗ та не гарантуємо якості наданих ними послуг.

6.2.      Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Послуги надаються Вам за принципом «як є», тобто без будь-яких гарантійних та інших зобов'язань, крім тих, які передбачені цими Правилами та положеннями законодавства.

6.3.      Ви визнаєте і висловлюєте свою згоду з тим, що Ми не несемо відповідальності перед Вами чи перед третіми особами за порушення Вами даних правил та за наслідки такого порушення.

6.4.      Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що в процес надання Послуг можуть незаконно втручатися треті особи, на дії яких Ми вплинути ніяк не в силі. Дії таких третіх осіб об’єктивно знаходяться поза зоною нашого контролю та компетенції.

6.5.      Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що користуєтесь Послугами за власним бажанням та на власний розсуд.

6.6.      Ми прикладаємо максимум зусиль задля того, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Сайті інформації. Проте, в тій мірі, наскільки це допустимо відповідно до законодавства, Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що розміщена на Сайті інформація може бути неточною та недостовірною. Ви визнаєте, що Ми не будемо нести відповідальність у разі, якщо використання інформації завдало моральну або матеріальну шкоду Вам, або третім особам.

6.7.      Всі правовідносини, що випливають з цих Правил, регулюються законодавством України.

7.         ДОБРОСОВІСНЕ КОРИСТУВАННЯ

7.1.      Ви зобов'язуєтеся не здійснювати діяльність, результатом якої можуть стати тимчасові або постійні перебої у роботі Сайту, обладнання та програмного забезпечення, що підтримує його роботу, або в результаті яких буде завдано або ж стане можливим заподіяння шкоди іншим користувачам Сайту і мережі Інтернет в цілому.

7.2.      Ви зобов'язуєтеся не використовувати при взаємодії з Нами або іншими користувачами Сайту лайливу лексику, а також вислови, зображення, відеозаписи та звуки, що ображають честь і гідність інших користувачів Сайту. Ми маємо право на свій розсуд, без попередження і будь-яких додаткових роз'яснень призупинити або припинити надання Вам Послуг, якщо щодо Вас надійшла скарга від іншого користувача Сайту.

8.         ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН

8.1.      Строк дії користування Послугами не обмежений.

8.2.      Якщо ви бажаєте припинити Ваші правовідносини з Нами, Вам необхідно надіслати повідомлення на адресу електронної пошти   з вимогою видалити Ваш Обліковий запис.

8.3.      Ми маємо право в будь-який час припинити правовідносини з Вами, якщо:

○       Ви порушили будь-яке положення Правил (або вчинили дії, які явно вказують на те, що Ви не маєте наміру виконувати положення цих Правил);

○       Ми зобов'язані зробити це в зв’язку з вимогою законодавства чи вимогою юридичного процесу.

○       надання Послуг не є доцільним з Наших міркувань.

9.         ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

9.1.      Ми вправі вносити зміни або доповнення до цих Правил в будь-який час. Ми не повідомляємо Вас про такі зміни. Ви завжди можете ознайомитися з актуальною версією цих Правил на Сайті.

9.2.      Нова редакція Правил набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.

10.       ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

10.1.    Ми завжди раді почути Ваші роздуми чи пропозиції щодо вдосконалення Нашої роботи, а також щодо положень цих Правил. З цією метою ви можете звернутися до нас надіславши повідомлення на адресу електронної пошти: info@reestratura.com.